Kahvakuulaurheilun säännöt 1.1.2016 alkaen on julkaistu

Kahvakuulavaliokunta totesi kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan sääntöjen ulkoasun ja
rakenteen huonontuneen vuosien varrella, kun asioita on lisätty ja tarkennettu käymättä
sääntöjä kokonaisuudessaan läpi. SPNL:n liityttyä IUKL:n jäseneksi tiedostettiin tarve myös
sääntöjen muokkaamiseen IUKL:n sääntöjen mukaiseksi. Valiokunta määritteli sääntöjen
muutostarpeet ja asetti työryhmän, jolla oli käytössään IUKL:n venäjän­ ja englanninkieliset
sääntöversiot. Lisäksi konsultoitiin sääntöjen tulkinnassa IUKL:n jäsenmaiden edustajia.

Sääntötyöryhmän työn tuloksena:

 • Sääntöjen rakennetta on selkeytetty ja tiivistetty siten, että asioita on koottu
  olemassa olevien otsikoiden alle (esim. veteraanisarjat). Myös sisällysluettelo on
  lisätty.
 • LC- ­viestiin on tuotu vaihtoehtoiset sarjat entisten rinnalle:
  • Miehet 32 kg OALC, naiset 16 kg LC
 • Aiemmin vain kisajärjestäjän oppaassa olleita asioita on lisätty sääntöihin:
  • Tuomarin alaikäraja (18 vuotta)
  • Arvokisojen päätuomarivaatimus
  • Viestikilpailun järjestämiskäytäntö
 • Nostomuotojen kuvaus on eroteltu omaksi liitteekseen:
  • Nostomuotojen kuvauksia on selkeytetty (mm. lisätty “kädenvaihto”­komento
   selkeästi omaksi kohdakseen, selitetty työnnön allemeno jne.).
 • Sääntöihin on myös lisätty viittaus aloittajan oppaaseen nostomuotojen selkeyttämiseksi (valokuvat).
 • Lisätty yhteenvetotaulukko tuomarikomennoista lajeittain, jotta tuomarin on helppo kerrata komennot yhdellä silmäyksellä.
 • IUKL:n sääntöjen mukaisiksi on muutettu seuraavat kohdat:
  • Suorituksen aloitus­ ja lopetuskäsky (esim. 10 s mainitseminen lähdössä).
  • Lisätty toimintatapa varaslähdön sattuessa.
  • Lisätty tasatulostilanteen ratkaisu sekä yksilölajeissa että viestissä.
  • Tempauksessa väliheiluri ennen kädenvaihtoa on poistettu.
  • Maratonsäännöt on poistettu, koska ne sisältyvät muiden liittojen säännöstöön ja noudattavat siellä omaa päivityssykliään.
  • Vaikka IUKL:n sääntöjen mukaan komento “stop” tulee, jos “kuula lasketaan maahan”, päätettiin säilyttää omissa säännöissä muoto “kuula koskettaa nostoalustaa”, koska sen katsottiin ohjaavan kilpailijaa laadukkaampaan nostamiseen

Päivitetyt säännöt löydät tästä sekä ylävalikosta kohdasta Kilpaileminen.

Myös kisajärjestäjän opas sekä tuomarikoulutusaineisto käydään läpi ja päivitetään uusia sääntöjä vastaaviksi.