Kahvakuulaurheilun maajoukkuevalinnat 2020

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä on päättänyt maajoukkuevalinnoista seuraavasti.

Kahvakuulaurheilun maajoukkueen valintaprosessissa kuvataan, miten kahvakuulaurheilun edustuspaikat jaetaan International Union of Kettlebell Lifting -liiton (IUKL) kansainvälisissä arvokilpailuissa (EM sekä MM). Nämä ohjeet eivät koske kotimaisia kilpailuja, joissa tulosrajoja ei käytetä. Kansallisiin, eli SM-tason ja muihin kotimaisiin kilpailuihin, urheilija ilmoittautuu itse kilpailukutsun ohjeiden mukaisesti.

Vuonna 2020 maajoukkueeseen nimetään urheilijat ensisijaisesti SM-kilpailujen tulosten perusteella. IUKL ei ole vielä julkistanut vuoden 2020 kansainvälisten kilpailujen lajivalikoimaa. Asiantuntijaryhmä tulee tarvittaessa täydentämään tulosrajoja. Tulosrajat perustuvat edellisten vuosien euroopanmestaruus – ja maailmanmestaruuskilpailujen tulosten keskiarvoihin.

Valintaprosessilla ja tulosrajoilla halutaan varmistaa, että maajoukkueelle kohdistuvat resurssit voidaan kohdistaa niihin urheilijoihin, jotka ovat suorituksellaan lunastaneet maajoukkuepaikan asetettujen kriteerien mukaisesti.

Valinnat lyhyesti

Tässä kappaleessa kuvataan mestaruus- ja amatöörisarjavalintojen perusperiaatteet. Valintaprosessi on kuvattu tarkemmin jäljempänä dokumentissa.

Mestaruussarjan valinnat: Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen ne urheilijat, jotka ovat SM-kilpailuissa tehneet IUKL:n painoluokkajaon mukaisesti painoluokkansa parhaan tuloksen sekä tuloksellaan ylittäneet B-rajan. Urheilijan arvokisaosallistumista tuetaan tulosrajataulukon mukaisesti.

Amatöörisarja: Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen ne urheilijat, jotka ovat SM-kilpailuissa tehneet IUKL:n painoluokkajaon mukaisesti painoluokkansa parhaan tuloksen sekä tuloksellaan ylittäneet C-rajan. Urheilijan arvokisaosallistumista tuetaan tulosrajataulukon mukaisesti.

Niiden urheilijoiden, jotka pyrkivät maajoukkueeseen omakustanteisesti, tulee ilmoittaa halukkuutensa asiantuntijaryhmälle sähköpostitse. Amatöörisarjan edustuspaikkaan oikeuttava näyttö tulee antaa sarjan edellyttämällä kuulapainolla.

Maajoukkueen koostaminen ja urheilijoiden tukeminen

Kansainväliset arvokilpailuedustuspaikat jaetaan ensisijaisesti edellisten SM-kilpailujen perusteella. Etusijalla on SM-kilpailuissa kyseisessä nostomuodossa paremmin sijoittunut kilpailija.

Jos SM-kilpailujen tulosten perusteella ei voida jakaa edustuspaikkaa johonkin IUKL:n kilpailuissa olevaan sarjaan tai SM-kilpailuissa paikan lunastanut urheilija ei sitä halua käyttää, voidaan kilpailupaikka luovuttaa toiselle urheilijalle, joka on antanut hyväksyttävän näytön kansallisen tai kansainvälisen tason kilpailuissa (kansallinen kilpailu, SM, EM ja MM).

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden rajata maajoukkueen kokoa muun muassa SPNL:n taloudellisen tilanteen sekä mahdollisten kilpailun järjestäjiltä tulevien rajoitusten mukaan.

Valintojen ajankohta

Mestaruus- ja amatöörisarjojen painoluokkien voittajat nimetään maajoukkueeseen SM-kilpailujen jälkeen. Amatöörisarjojen osalta joukkuetta täydennetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään noin kuukautta ennen EM- ja MM-kilpailuja. Aikatauluun vaikuttavat niiden kilpailujen ajankohdat, joissa on vielä mahdollista antaa näyttöjä maajoukkuevalintaan (kansainväliset sekä kansalliset kilpailut).

Maajoukkuevalinnat tekee SPNL:n kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä. Maajoukkueeseen valittu urheilija on oikeutettu edustamaan Suomea yhden kalenterivuoden ajan EM- ja MM-kilpailuissa.

Tulosnäyttöjen antaminen

Maajoukkueen kokoonpano nimetään ensisijaisesti SM-kilpailujen tulosten perusteella. Joukkuetta voidaan kuitenkin täydentää myös viimeisimmässä IUKL:n arvokilpailuissa tai kansallisissa kilpailuissa annettujen tulosnäyttöjen perusteella.

Yllä mainituissa kilpailuissa jo joukkueeseen nimetty urheilija voi halutessaan myös tavoitella korkeampaan matkatukeen oikeuttavaa tulosta. Näyttö on annettava viimeistään noin kuukautta ennen kansainvälisiä arvokilpailuja.

Valinnoista ilmoittaminen

Mestaruussarja:

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan (IUKL:n painoluokkajaon mukaan). Urheilijan tulee tuloksellaan myös ylittää B-raja. Jos urheilija kieltäytyy edustuspaikasta, tarjotaan paikkaa seuraavaksi parhaan tuloksen tehneelle, B-rajan ylittäneelle urheilijalle. IUKL:n kilpailuissa mestaruussarjan edustajamäärä on joka lajissa rajoitettu yhteen urheilijaan painoluokkaa kohti.

Mikäli jonkin mestaruussarjan painoluokan edustuspaikka jää täyttämättä, koska tulosrajaa ei ole ylitetty, asiantuntijaryhmä voi harkintansa mukaan nimetä painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan maajoukkueeseen omakustanteisesti.

Amatöörisarja:

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan (IUKL:n painoluokkajaon mukaan). Urheilijan tulee tuloksellaan myös ylittää C-raja. Jotta urheilija voi saada matkatukea, hänen tulee lisäksi ylittää tuloksellaan B-raja.

Niillä urheilijoilla, jotka ovat tuloksellaan ylittäneet C-rajan, on oikeus omakustanteiseen paikkaan maajoukkueessa. Näiden urheilijoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa maajoukkuepaikkaan viimeistään noin kuukautta ennen EM- tai MM-kilpailuja sähköpostitse osoitteeseen valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net.

Asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden rajata maajoukkueen kokoa muun muassa SPNL:n taloudellisen tilanteen sekä mahdollisten kilpailun järjestäjiltä tulevien rajoitusten mukaan.

Masters-sarja:

Masters-sarjaan aikovan urheilijan tulee ilmoittautua sähköpostitse (valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net) viimeistään noin kuukautta ennen kilpailua, johon haluaa osallistua. Toistaiseksi edustajamäärää ei ole rajattu. Masters-sarjaan haluavan on tullut antaa hyväksyttävä näyttö lajista kilpailutilanteessa tai videosuorituksella, joka tulee lähettää tiedoksi kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmälle ilmoittautumisen yhteydessä.

European- ja World Games- sarjat:

European- ja World Games -sarjaan aikovan urheilijan tulee ilmoittautua sähköpostitse (valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net) viimeistään noin kuukautta ennen kilpailua, johon haluaa osallistua. Toistaiseksi edustajamäärää ei ole rajattu. European- ja World Games- -sarjaan haluavan urheilijan on tullut antaa hyväksyttävä näyttö lajista kilpailutilanteessa tai videosuorituksella, joka tulee lähettää tiedoksi kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmälle ilmoittautumisen yhteydessä.

 Urheilijan matkatuki – Mestaruussarja

Urheilijan matkatuen tulosrajat vuodelle 2020 on päättänyt SPNL:n kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä. A- ja B-rajojen selitykset löytyvät taulukoiden alta.

Naiset (tempaus)

Painoluokka Mestaruussarja       24 kg  
  A- raja B-raja
-58 kg 80 60
-63 kg 90 60
– 68 kg 100 70
+68 kg 110 70

 

Naiset (LC)

Painoluokka Mestaruussarja       24 kg  
  A- raja B-raja
-58 kg 30 25
-63 kg 30 25
– 68 kg 30 25
+68 kg 30 25

 

Naiset (biathlon, yhteispistemäärä)

Painoluokka Mestaruussarja       24 kg  
  A- raja B-raja
-58 kg 45 35
-63 kg 60 50
– 68 kg 70 60
+68 kg 85 75

 

Miehet (LC)

Painoluokka Mestaruussarja      32 kg  
A-raja B-raja
-63 kg 40 30
-68 kg 43 33
-73 kg 47 37
-78 kg 50 43
-85 kg 60 45
-95 kg 60 45
+95 kg 60 45

 

Miehet (biathlon, yhteispistemäärä)

Painoluokka Mestaruussarja    32 kg  
  A-raja B-raja
-63 kg 110 90
-68 kg 115 95
-73 kg 115 100
-78 kg 120 105
-85 kg 125 110
-95 kg 140 110
+95 kg 140 110

A-raja: Korkeamman tuen raja. SPNL korvaa urheilijalle osallistumismaksun, matkat kilpailupaikalle sekä enintään kolmen vuorokauden majoituksen. Joukkueeseen nimetty eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehnyt urheilija voi halutessaan korottaa tulostaan SM-kilpailujen jälkeen ja siten tavoitella A-rajan tukea. Tulosta voi korottaa sekä kansainvälisissä että kansallisissa arvokilpailuissa.

B-raja: Matalamman tuen raja. SPNL korvaa urheilijalle osallistumismaksun ja yhden vuorokauden majoituksen.

Urheilijan matkatuki – Amatöörisarja

Naiset (tempaus)

Painoluokka Amatöörisarja      16 kg  
  B- raja C-raja
-58 kg 165 100
-63 kg 170 100
– 68 kg 175 100
-73 kg 180 100
-78 kg 180 115
-85 kg 182 117
+85 kg 184 119

 

Naiset (LC)

Painoluokka Amatöörisarja      16 kg  
  B- raja C-raja
-58 kg 70 45
-63 kg 70 47
– 68 kg 70 49
-73 kg 70 51
-78 kg 78 53
-85 kg 80 55
+85 kg 82 57

 

Naiset (biathlon, yhteispistemäärä)

Painoluokka Amatöörisarja    16 kg  
  B- raja C-raja
-58 kg 140 100
-63 kg 145 105
– 68 kg 150 110
-73 kg 160 120
-78 kg 165 125
-85 kg 170 130
+85 kg 175 135

 

Miehet (LC)

Painoluokka Amatöörisarja     24 kg  
  B- raja C-raja
-63 kg 65 50
-68 kg 65 50
– 73 kg 70 50
-78 kg 70 50
-85 kg 70 50
-95 kg 75 50
-105 kg 75 50
+105 kg 75 50

 

Miehet (biathlon, yhteispistemäärä)

Painoluokka Amatöörisarja     24 kg  
  B- raja C-raja
-63 kg 160 110
-68 kg 165 110
– 73 kg 170 110
-78 kg 175 110
-85 kg 175 110
-95 kg 180 110
-105 kg 180 110
+105 kg 180 110

 

A-raja: mahdollinen vain mestaruussarjassa.

B-raja: Amatöörisarjan tuen raja. SPNL korvaa joukkueeseen nimetylle eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehneelle ja tulosrajan ylittäneelle urheilijalle osallistumismaksun sekä yhden vuorokauden majoituksen. Joukkueeseen nimetty eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehnyt urheilija voi halutessaan korottaa tulostaan SM-kilpailujen jälkeen ja siten tavoitella B-rajan tukea. Tulosta voi korottaa sekä kansainvälisissä että kansallisissa arvokilpailuissa.

C-raja: Kilpailumatka on kokonaisuudessaan omakustanteinen. Omakustanteiselle kilpailumatkalle aikovan urheilijan tulee ilmoittautua sähköpostitse (valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net) viimeistään noin kuukautta ennen kilpailua, johon haluaa osallistua.

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden asettaa urheilijalle myönnettävälle tuelle kattosumman, joka riippuu muun muassa SPNL:n taloudellisesta tilanteesta.

Urheilijan matkatuki – Masters-sarja

Masters-sarjaan osallistuvan kilpailijan kansainvälinen kilpailumatka on aina kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Urheilijan matkatuki – European- ja World Games – sarjat

European- ja World Games- sarjoihin osallistuvan kilpailijan kansainvälinen kilpailumatka on aina kokonaisuudessaan omakustanteinen. 

Maajoukkueurheilijoiden varusteet

Maajoukkueen käyttöön tarjottavat resurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niiden urheilijoiden käyttöön, joille on asiantuntijaryhmän toimesta tarjottu maajoukkuepaikkaa urheilijan meriittien perusteella. Resursseja jaettaessa mestaruussarjan urheilijat ovat etusijalla.

Jos maajoukkuevarustuksen määrä on rajallinen, jaetaan varusteet niin, että etusijalla ovat maajoukkueeseen asiantuntijaryhmän toimesta nimetyt tuetut urheilijat. Myös joukkueenjohdon resurssit kilpailupaikalla ovat ensisijaisesti maajoukkueeseen nimettyjen urheilijoiden käytössä.

Amatöörisarjassa Suomea edustavan urheilijan tulee hankkia painonnostoliiton ohjeiden mukainen kilpailupaita omakustanteisesti.

Maajoukkueen edustuspaikkoja ja valintaprosessia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen valiokunta(at)kahvakuulaurheilu.net