Kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan kyselyn tulokset

Kahvakuulaurheilujaosto toteutti kilpailutoiminnan kyselyn syyskuussa. Edellinen lähes vastaava kysely on toteutettu vuonna 2017.

Koronapandemia heijastui kyselyyn muutamallakin tavalla. Kyselyyn vastanneiden lukumäärä oli melko vaatimaton (46 vastaajaa). Vastauksissa korostui huoli kahvakuulaurheilun suosion laskusta sekä toive salikilpailuista ja muista tapahtumista. Myös lajin markkinointia monin eri tavoin pidettiin tärkeänä lajin säilymisen kannalta. Kilpailulajeihin ja painoluokkiin otettiin myös vahvasti kantaa. 

Kahvakuulaurheilujaosto analysoi tulokset loppuvuoden aikana ja päättää mitä toimenpiteitä kyselyn vastaukset vaativat. Jokainen kahvakuulaurheilija voi vaikuttaa lajin näkyvyyteen tuomalla sitä esille itse ja edustamansa seuran kautta. Tällä hetkellä on jo onneksi tiedossa muun muassa salikilpailuja loppuvuodelle ja paluu normaaliin häämöttää. Seurojen toiminta on edelleen erittäin tärkeää, jotta lajin pariin saadaan uusiakin nostajia!

Kooste vastauksista löytyy tästä.

 

Kiitoksia kaikille vastanneille ja kevyitä kuulia!

Kahvakuulaurheilujaoston puolesta,
Hannu ja Adelina