Kahvakuulaurheilun maajoukkuevalinnat 2021

Kahvakuulaurheilun maajoukkueen valintaprosessissa kuvataan, miten kahvakuulaurheilun edustuspaikat jaetaan International Union of Kettlebell Lifting -liiton (IUKL) kansainvälisissä arvokilpailuissa (EM sekä MM). Nämä ohjeet eivät koske kotimaisia kilpailuja, joissa tulosrajoja ei käytetä. Maajoukkuevalinnat tekee SPNL:n kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä.

Vuonna 2021 maajoukkueeseen nimetään urheilijat seuraavasti.

EM-kilpailuihin nimeäminen tapahtuu vuoden 2020 SM-kilpailujen tulosten perusteella. Nostajan, joka on oikeutettu maajoukkuepaikkaan, tulee antaa erillinen videonäyttö asiantuntijaryhmälle maajoukkupaikan säilyttämistä varten. Valintakriteerit maajoukkueeseen ovat tältä osin samat kuin vuonna 2019.

MM-kilpailuihin nimeäminen tapahtuu ensisijaisesti vuoden 2021 SM-kilpailujen tulosten perusteella. Valintakriteerit maajoukkueeseen ovat tässä dokumentissa kerrotut kriteerit ja tulosrajat. Tulosrajat perustuvat edellisten vuosien euroopanmestaruus – ja maailmanmestaruuskilpailujen tuloksiin. Tulosrajoja määriteltäessä on tarkasteltu IUKL:n EM- ja MM-kilpailujen tuloksia erityiseti kahdelta edeltävältä vuodelta sekä SM- ja kansallisten kilpailujen tulostasoa.

Valintaprosessilla ja tulosrajoilla halutaan varmistaa, että maajoukkueelle kohdistuvat resurssit voidaan kohdistaa niihin urheilijoihin, jotka ovat suorituksellaan lunastaneet maajoukkuepaikan asetettujen kriteerien mukaisesti.

IUKL ei ole vielä julkistanut vuoden 2021 kansainvälisten kilpailujen lajivalikoimaa. Asiantuntijaryhmä tulee tarvittaessa täydentämään tulosrajoja.

Maajoukkueen koostaminen ja urheilijoiden tukeminen

Kansainväliset arvokilpailuedustuspaikat jaetaan ensisijaisesti SM-kilpailujen perusteella edellä kerrotulla tavalla. Etusijalla on SM-kilpailuissa kyseisessä nostomuodossa paremmin sijoittunut kilpailija.

Jos SM-kilpailujen tulosten perusteella ei voida jakaa edustuspaikkaa johonkin IUKL:n kilpailuissa olevaan sarjaan tai SM-kilpailuissa paikan lunastanut urheilija ei sitä halua käyttää, voidaan kilpailupaikka luovuttaa toiselle urheilijalle, joka on antanut hyväksyttävän näytön kansallisen tai kansainvälisen tason kilpailuissa kyseisenä vuonna (kansallinen kilpailu, SM, EM ja MM).

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden rajata maajoukkueen kokoa muun muassa SPNL:n taloudellisen tilanteen sekä mahdollisten kilpailun järjestäjiltä tulevien rajoitusten mukaan.

Valintojen ajankohta

Mestaruus- ja amatöörisarjojen painoluokkien voittajat nimetään maajoukkueeseen SM-kilpailujen jälkeen. Amatöörisarjojen osalta joukkuetta täydennetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään noin kuukautta ennen EM- ja MM-kilpailuja. Aikatauluun vaikuttavat niiden kilpailujen ajankohdat, joissa on vielä mahdollista antaa näyttöjä maajoukkuevalintaan (kansainväliset sekä kansalliset kilpailut).

Tulosnäyttöjen antaminen

Maajoukkueen kokoonpano nimetään ensisijaisesti SM-kilpailujen tulosten perusteella edellä kerrotulla tavalla. Joukkuetta voidaan kuitenkin täydentää myös viimeisimmässä IUKL:n arvokilpailuissa tai kansallisissa kilpailuissa annettujen tulosnäyttöjen perusteella.

Yllä mainituissa kilpailuissa jo joukkueeseen nimetty urheilija voi halutessaan myös tavoitella korkeampaan matkatukeen oikeuttavaa tulosta. Näyttö on annettava viimeistään noin kuukautta ennen kansainvälisiä arvokilpailuja.

Valinnoista ilmoittaminen

Mestaruussarja:

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan (IUKL:n painoluokkajaon mukaan). Urheilijan tulee tuloksellaan myös ylittää B-raja. Jos urheilija kieltäytyy edustuspaikasta, tarjotaan paikkaa seuraavaksi parhaan tuloksen tehneelle, B-rajan ylittäneelle urheilijalle. IUKL:n kilpailuissa mestaruussarjan edustajamäärä on joka lajissa rajoitettu yhteen urheilijaan painoluokkaa kohti.

Mikäli jonkin mestaruussarjan painoluokan edustuspaikka jää täyttämättä, koska tulosrajaa ei ole ylitetty, asiantuntijaryhmä voi harkintansa mukaan nimetä painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan maajoukkueeseen omakustanteisesti.

Amatöörisarja:

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen painoluokkansa parhaan tuloksen tehneen urheilijan (IUKL:n painoluokkajaon mukaan). Urheilijan tulee tuloksellaan myös ylittää C-raja. Jotta urheilija voi saada matkatukea, hänen tulee lisäksi ylittää tuloksellaan B-raja.

Niillä urheilijoilla, jotka ovat tuloksellaan ylittäneet C-rajan, on oikeus omakustanteiseen paikkaan maajoukkueessa. Näiden urheilijoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa maajoukkuepaikkaan viimeistään noin kuukautta ennen EM- tai MM-kilpailuja sähköpostitse osoitteeseen valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net.

Asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden rajata maajoukkueen kokoa muun muassa SPNL:n taloudellisen tilanteen sekä mahdollisten kilpailun järjestäjiltä tulevien rajoitusten mukaan.

Masters-sarja:

Masters-sarjaan aikovan urheilijan tulee ilmoittautua asiantuntijaryhmälle sähköpostitse (valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net) viimeistään noin kuukautta ennen kilpailua, johon hän haluaa osallistua. Toistaiseksi edustajamäärää ei ole rajattu. Masters-sarjaan haluavan on tullut antaa hyväksyttävä näyttö lajista kilpailutilanteessa tai videosuorituksella, joka pitää lähettää tiedoksi kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmälle ilmoittautumisen yhteydessä.

European- ja World Games- sarjat:

European- ja World Games -sarjaan aikovan urheilijan tulee ilmoittautua asiantuntijaryhmälle sähköpostitse (valiokunta (at) kahvakuulaurheilu.net) viimeistään noin kuukautta ennen kilpailua, johon hän haluaa osallistua. Toistaiseksi edustajamäärää ei ole rajattu. European- ja World Games- -sarjaan haluavan urheilijan on tullut antaa hyväksyttävä näyttö lajista kilpailutilanteessa tai videosuorituksella, joka pitää lähettää tiedoksi kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmälle ilmoittautumisen yhteydessä.

Urheilijan matkatuki – Mestaruussarja

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen ne urheilijat, jotka ovat SM-kilpailuissa tehneet IUKL:n painoluokkajaon mukaisesti painoluokkansa parhaan tuloksen sekä tuloksellaan ylittäneet B-rajan. Urheilijan arvokisaosallistumista tuetaan tulosrajataulukon mukaisesti. A- ja B-rajojen selitykset löytyvät taulukoiden alta.

Naiset: tempaus

Painoluokka

Mestaruussarja 24 kg

A- raja

B-raja

-58 kg

80

60

-63 kg

90

70

– 68 kg

100

80

+68 kg

110

90

Naiset: LC

Painoluokka

Mestaruussarja 24 kg

A- raja

B-raja

-58 kg

17

12

-63 kg

25

20

– 68 kg

33

28

+68 kg

41

36

Naiset: biathlon, yhteispistemäärä

Painoluokka

Mestaruussarja 24 kg

A- raja

B-raja

-58 kg

45

35

-63 kg

60

50

– 68 kg

70

60

+68 kg

85

75

Miehet: LC

Painoluokka

Mestaruussarja 32 kg

A-raja

B-raja

-63 kg

40

30

-68 kg

44

34

-73 kg

48

38

-78 kg

52

42

-85 kg

56

44

-95 kg

60

46

+95 kg

64

48

Miehet: biathlon, yhteispistemäärä

Painoluokka

Mestaruussarja 32 kg

A-raja

B-raja

-63 kg

110

85

-68 kg

115

90

-73 kg

120

95

-78 kg

125

100

-85 kg

130

105

-95 kg

135

110

+95 kg

140

115

A-raja: Korkeamman tuen raja. SPNL korvaa urheilijalle osallistumismaksun, matkat kilpailupaikalle sekä enintään kolmen vuorokauden majoituksen. Joukkueeseen nimetty eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehnyt urheilija voi halutessaan korottaa tulostaan SM-kilpailujen jälkeen ja siten tavoitella A-rajan tukea. Tulosta voi korottaa sekä kansainvälisissä että kansallisissa arvokilpailuissa.

B-raja: Matalamman tuen raja. SPNL korvaa urheilijalle osallistumismaksun ja yhden vuorokauden majoituksen.

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden asettaa urheilijalle myönnettävälle tuelle kattosumman, joka riippuu muun muassa SPNL:n taloudellisesta tilanteesta.

Urheilijan matkatuki – Amatöörisarja

Asiantuntijaryhmä nimeää maajoukkueeseen ne urheilijat, jotka ovat SM-kilpailuissa tehneet IUKL:n painoluokkajaon mukaisesti painoluokkansa parhaan tuloksen sekä tuloksellaan ylittäneet C-rajan. Urheilijan arvokisaosallistumista tuetaan tulosrajataulukon mukaisesti. B- ja C-rajojen selitykset löytyvät taulukoiden alta.

Niiden urheilijoiden, jotka pyrkivät maajoukkueeseen omakustanteisesti, tulee ilmoittaa halukkuutensa asiantuntijaryhmälle sähköpostitse. Amatöörisarjan edustuspaikkaan oikeuttava näyttö tulee antaa sarjan edellyttämällä kuulapainolla.

Naiset: tempaus

Painoluokka

Amatöörisarja 16 kg

B- raja

C-raja

-58 kg

165

100

-63 kg

170

105

– 68 kg

175

110

-73 kg

178

113

-78 kg

180

115

-85 kg

182

117

+85 kg

184

119

Naiset: LC

Painoluokka

Amatöörisarja 16 kg

B- raja

C-raja

-58 kg

70

45

-63 kg

72

47

– 68 kg

74

49

-73 kg

76

51

-78 kg

78

53

-85 kg

80

55

+85 kg

82

57

Naiset: biathlon, yhteispistemäärä

Painoluokka

Amatöörisarja 16 kg

B- raja

C-raja

-58 kg

140

100

-63 kg

145

105

– 68 kg

150

110

-73 kg

160

120

-78 kg

165

125

-85 kg

170

130

+85 kg

175

135

Miehet: LC

Painoluokka

Amatöörisarja 24 kg

B- raja

C-raja

-63 kg

45

25

-68 kg

50

30

– 73 kg

55

35

-78 kg

60

40

-85 kg

65

45

-95 kg

70

50

-105 kg

75

55

+105 kg

75

55

Miehet: biathlon, yhteispistemäärä

Painoluokka

Amatöörisarja 24 kg

B- raja

C-raja

-63 kg

145

85

-68 kg

150

90

– 73 kg

155

95

-78 kg

160

100

-85 kg

165

105

-95 kg

170

110

-105 kg

175

115

+105 kg

180

120

A-raja: mahdollinen vain mestaruussarjassa.

B-raja: Amatöörisarjan tuen raja. SPNL korvaa joukkueeseen nimetylle eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehneelle ja tulosrajan ylittäneelle urheilijalle osallistumismaksun sekä yhden vuorokauden majoituksen. Joukkueeseen nimetty eli painoluokkansa parhaan tuloksen tehnyt urheilija voi halutessaan korottaa tulostaan SM-kilpailujen jälkeen ja siten tavoitella B-rajan tukea. Tulosta voi korottaa sekä kansainvälisissä että kansallisissa arvokilpailuissa.

C-raja: Kilpailumatka on kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden asettaa urheilijalle myönnettävälle tuelle kattosumman, joka riippuu muun muassa SPNL:n taloudellisesta tilanteesta.

Urheilijan matkatuki – Masters-sarja

Masters-sarjaan osallistuvan kilpailijan kansainvälinen kilpailumatka on aina kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Urheilijan matkatuki – European- ja World Games – sarjat

European- ja World Games- sarjoihin osallistuvan kilpailijan kansainvälinen kilpailumatka on aina kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Maajoukkueurheilijoiden varusteet

Maajoukkueen käyttöön tarjottavat resurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niiden urheilijoiden käyttöön, joille on asiantuntijaryhmän toimesta tarjottu maajoukkuepaikkaa urheilijan tulosten perusteella. Resursseja jaettaessa mestaruussarjan urheilijat ovat etusijalla.

Jos maajoukkuevarustuksen määrä on rajallinen, jaetaan varusteet niin, että etusijalla ovat maajoukkueeseen asiantuntijaryhmän toimesta nimetyt tuetut urheilijat. Myös joukkueenjohdon resurssit kilpailupaikalla ovat ensisijaisesti maajoukkueeseen nimettyjen urheilijoiden käytössä.

Amatöörisarjassa Suomea edustavan urheilijan tulee hankkia painonnostoliiton ohjeiden mukainen kilpailupaita omakustanteisesti.

Joukkueen lähettäminen kilpailuihin riippuu vallitsevasta koronatilanteesta sekä siihen liittyvistä suosituksista ja asiantuntijaryhmä pidättää oikeuden muutoksiin.

 

 

 

Maajoukkueen edustuspaikkoja ja valintaprosessia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen valiokunta(at)kahvakuulaurheilu.net